Afspraak annuleren of wijzigen?

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent, waardoor u een afspraak niet kunt nakomen.
Neemt u dan z.s.m., maar uiterlijk 2 werkdagen van te voren, telefonisch contact met ons op:

U kunt dan direct een nieuwe afspraak plannen. Buiten praktijktijden kunt u uw verhindering ook via info@royalbluedental.nl aan ons doorgeven.

Door uw verhindering tijdig door te geven, voorkomt u dat het behandelteam van Royal Blue Dental tevergeefs op u wacht. Tevens stelt u ons in staat om iemand anders te helpen in uw plaats.

Royal Blue Dental Tanden Bleken

U afspraak niet (tijdig) afgezegd! Wat dan?

Helaas gebeurt het regelmatig dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of zelfs niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt een deel van de praktijkorganisatie gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt voor de tandarts hoe deze zijn verrichtingen moet declareren bij de patiënt. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen van een afspraak heeft de NZA-richtlijnen opgesteld. De zogenaamde code C90 mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van tevoren is afgezegd. Er mag tot 100% procent van de gemiste omzet (gereserveerde tijd) in rekening worden gebracht. Dat betekent gemiddeld 45 EUR per kwartier aan gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed, maar moet u zelf betalen.

Bij Royal Blue Dental Tandartspraktijk hanteren we een termijn van minimaal 24 uur voor het van tevoren afzeggen van uw afspraak en declareren we over het algemeen een deel van de bovengenoemde kosten.

 

Uiteraard hopen wij dat deze vervelende situatie zich zo min mogelijk voor zal doen en willen patiënten dan ook verzoeken om de afspraken goed in hun agenda te plaatsen. Als service sturen wij de patiënt ook nog twee dagen van tevoren een herinnering. Deze service ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen.